Słownik pojęćGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

I/O connector

Złącze, za pomocą którego komputer wymienia informacje z otoczeniem np. odbiornikiem GPS.

IMO

Międzynarodowa Organizacja Morska (International Maritime Organisation) - ustanawia międzynarodowe przepisy/konwencje, których celem jest m.in. zwiększenie bezpieczeństwa na morzu oraz ochrona środowiska morskiego. Jedna z najbardziej znanych konwencji IMO jest Konwencja o Bezpieczeństwie Życia na Morzu - International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS). Działalność swoją rozpoczęła 6 stycznia 1959 roku. Siedzibą Organizacji jest Londyn.

INMARSAT

Organizacja INMARSAT (International Maritime Satellite Organisation) - została utworzona w 1979 roku przez IMO. Jej zadaniem jest zapewnienie skutecznej łączności priorytetowej i rutynowej statkom znajdującym się pomiędzy 700 N, a 700 S, za pośrednictwem satelitów geostacjonarnych. Początkowo Inmarsat wynajmował satelity. Od 1983 roku korzysta z własnych. Obsługiwane są z ponad dwudziestu stacji naziemnych. Od 1999 roku Inmarsat jest firmą prywatną.

IOR

Jeden z czterech obszarów pracy sytemu Inmarsat (Indian Ocean Region)

ITU

Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (International Telecommunication Union) - agenda ONZ ustanowiona w celu standaryzowania oraz regulowania rynku telekomunikacyjnego i radiokomunikacyjnego.


ITU List of Coast Stations and Special Services (List-IV)

Wydawnictwo ITU zawierające : Taryfy i opłaty. Dane o stacjach działających w systemie GMDSS: MF, HF, i VHF DSC; Stacje nadające informacje MSI w tym NAVTEX. Sygnały wywoławcze; numery identyfikacyjne cyfrowego selektywnego wywołania; czas pracy; używane częstotliwości; wykorzystywane emisje; godziny nadawania wywołań i prowadzenie nasłuchu. Dane o stacjach używanych w radionawigacji morskiej i stacjach transmitujących informacje dla statków i innych stacji. Informacje o stacjach namierzających i kalibrujących; Radio boje i racony; Stacje nadające sygnały czasu i wzorcowe częstotliwości; Stacje nadające ursigramy (biuletyny aktywności Słońca i ionosfery); Stacje nadające biuletyny meteorologiczne i wiadomości dla żeglarzy; Stacje nadające porady medyczne.