Słownik pojęćGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

ALRS

Spis Radiosygnałów Admiralicji Brytyjskiej (6 tomów) zawiera wszechstronne informacje dotyczące łączności morskiej.

ALRS Volume 5

Spis Radiosygnałów Admiralicji Brytyjskiej tom 5 (Admirality List of Radio Signals Volume 5) zatytułowany GMDSS, jest corocznie uaktualniany i wydawany przez Brytyjskie Biuro Hydrograficzne. Dodatkowo uaktualnia się go poprzez cotygodniowe Wiadomości Żeglarskie (Admirality Notices for Mariners). Zawiera m.in.:
  • Spis stacji brzegowych z obszarów morskich A1, A2, A3 i A4,
  • Spis ośrodków RCC oraz mapy z podziałem na rejony odpowiedzialności,
  • Wyciąg z Regulaminów Radiowych dotyczący łączności w niebezpieczeństwie, dla zapewnienia bezpieczeństwa i rutynowej,
  • Spis stacji systemu Navtex,
  • Spis stacji systemu satelitarnego INMARSAT.

AOR-E

Jeden z czterech obszarów pracy sytemu Inmarsat (Atlantic Ocean Region East)

AOR-W

Jeden z czterech obszarów pracy sytemu Inmarsat (Atlantic Ocean Region West)

ARQ

Tryb pracy radioteleksu do wysyłania informacji od nadawcy do jednego odbiorcy