SözlükSözlük

Examinare glosar cu acest index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Toate

Pagină:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Următorul)
  Toate

Alıcı

Alıcı, aynen bir radyonun, televizyonun veya telefonun bir bölümü gibi gelen radyo sinyallerini alan ve bunları ses veya ışık gibi anlaşılabilir formlara çeviren bir cihazdır.

ALRS

İngiltere Hidrografi dairesi ALRS yayınları (6 Bölüm) serisi, Deniz Haberleşmelerini her yönüyle içeren kapsamlı bir bilgi kaynağıdır.

ALRS Bölüm 5

İngiltere Hidrografi Dairesi tarafından yayınlanan Deniz Kuvvetleri Telsiz Haberleşme Listesinin (Admirality List of Radio Signals) 5. Bölümüdür. GMDSS hakkında iyi hazırlanmış pek çok güncel bilgiyi içerir:
  • Tehlike, arama ve kurtarma için uluslararası haberleşme gerekleri,
  • İngilizce basılmış olan SOLAS uyumlu yegane kılavuz,
  • Uluslararası DSC çalışma alanlarını gösteren renkli diyagramlar,
  • GMDSS öğrencileri için gerekli bilgiler,
  • Haftalık yayınlanan denizcilere ilanlarla kolay güncelleme,
  • Yıllık güncelleme.

AOR-E

Atlantik Okyanusu Doğu Bölgesi. Bu bölge dört adet Inmarsat uydu kapsama alanından biridir.

AOR-W

AOR-W, Atlantik Okyanusu Batı Bölgesidir. Bu bölge dört adet Inmarsat uydusunun kapsama alanlarından biridir.

ARQ

Otomatik Tekrarlama Talebi, çoğunlukla rutin mesajın bir vericiden bir alıcıya gönderilmesinde kullanılan teleks modudur.

CER

CER (Karakter Hata Oranı/Yüzdesi) : Telsiz sinyali alış kalitesinin bir göstergesi olan CER, NAVTEX mesajına da eklenebilir. Genellikle ZCZC göstergesinden önceki satıra metin olarak eklenir.


CES

CES, Inmarsat seyyar kullanıcılarının Inmarsat Şebekesi içinde kendi aralarında ve karaya konuşlu haberleşme şebekesiyle aralarında bağlantı sağlayan bir Sahil Yer İstasyonu anlamına gelir. Bu istasyonlar Kara Yer İstasyonu (Land Earth Station) anlamına gelen LES kısaltması ile de adlandırılırlar.

CG

Sahil Güvenlik - Sahil Güvenlik denizdeki çeşitli hizmetlerden sorumlu milli bir organizasyondur. Bununla beraber, bu terim farklı ülkelerde oldukça farklı sorumluluklar da ifade edebilir. Çoğu ülkede SAR (Arama ve Kurtarma) olarak algılanır (örneğin İngiltere'de).

COSPAS

Tehlikedeki gemilerin aranması için kullanılan uzay sistemidir.


Pagină:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Următorul)
  Toate