SözlükSözlük

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

WWNWS

Yeryüzü Seyir Uyarıları Servisi - Seyir uyarılarının yayınlanması için koordine edilmiş küresel bir servistir. Bu uyarılar, GMDSS Deniz Sahası A1 ve A2'de NAVTEX sistemi üzerinden, diğer sahalarda ise SafetyNET sistemi üzerinden yayınlanır.