SözlükSözlük

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

SafetyNET

SafetyNET (Emniyet AĞI), Inmarsat C sistemi üzerinden uluslararası NAVAREA/METAREA'lara MSI yayını yapan uydulara bağlanmış (log on) tüm gemiler tarafından alınabilecek EGC MSI mesajları gönderen bir sistemdir.

SAR

Arama ve Kurtarma - Tehlike içinde, kayıp, hasta veya denizde yaralı durumda olduğuna inanılan birinin kıyıya yakın veya uzakta olmasına bakılmaksızın bulunması için genellikle iyi eğitimli gönüllülerden oluşan acil servisler tarafından düzenlenen operasyondur.

SARSAT

Uydu Destekli Arama Kurtarma İzlemesi

SART

Arama ve Kurtarma [Radar] Etkin Yansıtıcısı - Tehlike uyarı sisteminin bir tamamlayıcısı olarak kullanılan seyyar bir cihazdır. Saha içinde bulunan herhangi bir gemi/uçak/helikopterin sadece radar sistemini kullanarak denizdeki kazazedelerin yerini kolayca tespit etmesini sağlar.

SCC

Uydu Kontrol Merkezi. Şebeke içindeki tüm uyduların düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eden merkezdir.

SES

Gemi Yer İstasyonu - Bir Inmarsat üzerinden haberleşme yapmak için kullanılan gemi cihazıdır.

Simpleks

Simpleks, hem verici hem de alıcının tek bir (veya aynı) frekans üzerinde çalıştığı bir haberleşme metodudur. Simpleks kanallarda eş zamanlı olarak alma ve gönderme yapma imkanı yoktur. Simpleks kanallar esas olarak Tehlike, Acil Durum, Emniyet ve Rutin Çağrılar ile iskele, pilotlama, liman ve gemiler arasındaki haberleşmelerde kullanılır.

SMCP

Standart Denizcilik Haberleşme Kalıpları, en temel İngilizce bilgileri dikkate alınarak hazırlanmış olup denizcilik İngilizcesi basitleştirilmiş bir şekilde yazılmıştır. Limana bağlama gibi rutin durumlarda kullanılması gereken terim ve kalıplar ile acil durumlarda kullanılacak standart ifadeleri ve cevapları kapsar.

SOLAS

Denizde Can Güvenliği- Bu Uluslararası Sözleşme, ticaret gemilerinin emniyetini koruyan en önemli anlaşmadır. Bütün gemileri SOLAS'a tabi olan ve SOLAS'a tabi olmayan gemiler şeklinde iki kategoriye ayırır. SOLAS'a tabi gemiler GMDSS uydu ve telsiz cihazı bulundurma şartlarını taşımak zorundandır. 300 GT ve üzerindeki tüm yük gemileri ile bazı istisnalar dışında tüm yolcu gemileri SOLAS'a tabidir. SOLAS'a tabi gemiler ile ilgili detaylı bilgiler ALRS Volume 5'de bulunabilir. SOLAS'a tabi olmayan gemilerin GMDSS telsiz cihazı bulundurma şartlarını taşıma zorunluğu yoktur, ancak denizde emniyet konusunun önemi her geçen gün arttığından ileride bu şartlara uyma gereği duyulabilir. Bazı ülkeler GMDSS telsiz cihazı bulundurma şartlarını, kendi bayrakları altındaki SOLAS'a tabi olmayan gemiler için çıkardıkları milli deniz hukuku düzenlemelerine uyarlamıştır.

SRC

Kısa Mesafe Yeterlilik Belgesi - Her sürücünün araba kullanmak için ehliyete ihtiyacı olduğu gibi deniz telsiz operatörlerinin de bir ehliyete sahip olması gerekir. GMDSS Deniz Sahası 1'de seyir yapan bir gemideki telsiz operatörünün VHF telsiz siztemini kullanabilmesi için bir minimum yeterliğe sahip olması gerekir. Bu yeterlilik GMDSS SRC (Kısa Mesafe Yeterlilik Belgesi)'dir.


Page:  1  2  (Next)
  ALL