SözlükSözlük

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

OTF

Optimum Trafik Frekansı, radyo dagalarının dünya üzerinde belirli iki nokta arasındaki iyonosferik yansımasının en etkin olduğu frekanstır. Genel olarak MUF'un %85'i kabul edilir.