SözlükSözlük

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

NAVAREA

Deniz Sahası - WWNWS altında dünya okyanusları 16 coğrafik deniz sahasına bölünmüştür, Romen rakamları ile gösterilir ve NAVAREA olarak adlandırılırlar, A-Z arasında bir harften oluşan NAVTEX CRS tanıtım kodu bulunur.

NAVTEX

Seyir Teleksi - GMDSS Deniz Sahası A1 ve A2 içinde MSI göndermek için kullanılan bir sistemdir.

NBDP

Dar Band Doğrudan Yazdırma

NCS

Şebeke Koordinasyon İstasyonu. Inmarsat Okyanus Bölgesi içinde haberleşmenin sorunsuz işletilmesinden sorumlu olan kara yer istasyonudur. Bu istasyon seyyar kullanıcıları ve Kara Yer İstasyonlarını doğru kanalda buluşturmak üzere yönlendirir.

NM

Deniz Mili - Seyir mili veya deniz mili bir uzunluk ölçü birimidir. Herhangi bir meridyen boyunca yaklaşık olarak enlemin bir dakikasına karşılık gelir. Uluslararası standart tanımında ise 1 NM = 1,852 mt'dir.

NOC

Şebeke İşletim Merkezi. Bu merkez haberleşme ile ilgili tüm şebekenin takibini yapar.