SözlükSözlük

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

MCC

Deniz Haberleşme Merkezi - Ana görevleri ve işlevleri EPIRB Tehlike uyarısı bilgilerinin, SAR birimlerinin kazanın olduğu SAR bölgesine yönlendirilmesini koordine eden ilgili MRCC'ye gönderilmesinde aktarma görevi yapmaktır.

MES

Seyyar Yer İstasyonu - Şebekeye bağlanmasına izin verilen, hem deniz hem de kara seyyar haberleşmeleri yapabilen Inmarsat uyumlu bir terminali tanımlamak için kullanılan genel bir isimdir.

METAREA

Dünya, 16 Metoroloji Sahasına bölünmüştür (+ 5 kutup bölgesi-henüz kulllanımda değildir). Bunlar, NAVAREA ile aynı sınırlara sahip, koordinasyon ve meteorolojik bilgi sağlamaktan sorumlu ülkelerin belli olduğu deniz sahalarıdır. METAREA'lar VHF, MF, HF üzerinden EGC, NAVTEX veya sesli mesajla yayınlanan hava tahmin raporları için genellikle deniz sahalarına bölünür.


MF

Orta frekans - Orta dalga (MW) ile aynı anlama gelir. Frekans bandı 300-3000 kHz arasındadır. Deniz Sahası A2 de tehlike çağrıları için MF frekansları kullanılmalıdır.

MF/HF DSC telsiz

Alıcı-verici bir sistemdir, sadece DSC (Sayısal Seçmeli Çağrı) ile bir operatörün deniz MF (Orta Frekans) ve HF (Yüksek Frekans) bandı üzerinde hem gönderme hem de alış yapmasını sağlar.

MF/HF RT telsiz

Operatörün deniz MF (Orta Frekans) ve HF (Yüksek Frekans) bandı üzerinde sadece sesli olarak hem gönderme hem de alma yapmasını sağlayan bir alıcı-verici sistemidir.

MF/HF telsiz

Operatörün deniz MF (Orta Frekans) ve HF (Yüksek Frekans) bandı üzerinde hem gönderme hem de alma yapmasını sağlayan bir alıcı-verici sistemidir.

MMSI

Deniz Seyyar Servis Tanıtım Numarası - MMSI, gemiye özel 9 haneli bir numaradır ve aynı telefon numarası gibi kullanılır. MMSI, telsiz operatörünün VHF DSC telsiz üzerinden otomatik çağrı yapmasına imkan sağlar ve tanıtım numarası DSC çağrılarının içinde otomatik olarak gönderilir. MMSI numaraları geminin kayıtlı olduğu ülke makamları tarafından verilir ve gemi, gemi sahibi vs hakkındaki bilgiler bir veri tabanına kaydedilir.

MRCC

Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi - Tüm SAR faaliyetleri MRCC'ler tarafından organize edilir ve MRCC'lerin sınırları normal olarak kıyısı oldukları seyir deniz sahalarıdır.

MRSC

Deniz Kurtarma Alt Merkezleri - Tüm SAR faaliyetleri MRCC'ler tarafından organize edilir ve MRCC'lerin sınırları normal olarak kıyısı oldukları seyir deniz sahalarıdır.


Page:  1  2  (Next)
  ALL