SözlükSözlük

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

LES

LES, Inmarsat seyyar kullanıcılarının Inmarsat Şebekesi içinde kendi aralarında ve karaya konuşlu haberleşme şebekesiyle aralarında bağlantı sağlayan bir Kara Yer İstasyonu anlamına gelir. Bu istasyonlar Sahil Yer İstasyonu (Coast Earth Station) anlamına gelen CES kısaltması ile de adlandırılırlar.

LRC

Uzun Mesafe Yeterlilik Belgesi. Her sürücünün araba kullanmak için ehliyete ihtiyacı olduğu gibi deniz telsiz operatörlerinin de bir ehliyete sahip olması gerekir. SOLAS sözleşmesine tabi olmayan, uzun mesafe telsiz cihazlarına (MF/HF telsiz) veya uydu cihazlarına sahip yolcu ve ticaret gemilerinde telsiz operatörlerinin bir minimum yeterliğe sahip olması gerekir. Bu yeterlilik GMDSS LRC (Uzun Mesafe Yeterlilik Belgesi)'dir.

LT

Yerel Saat - Saat dilimi, Dünya üzerinde aynı standat saati kabul etmiş olan bir bölgedir, genellikle yerel saat olarak ifade edilir. Bitişik saat dilimleri arasında tam olarak bir saat fark bulunur ve kural olarak hesaplama UTC ile aradaki farka göre yapılır.

LUF

Kullanılabilir En Düşük Frekans; sinyalin, yeterli seviyede bir alış için gerekli minimum sinyal gücünün altına düştüğü frekans olarak ifade edilir.

LUT

Lokal Kullanıcı Terminali - LEOLUT ve GEOLUT, EPIRB cihazlarından 406 MHz'de gönderilen Tehlike uyarılarını alır, işler ve kazazedenin kimliği (ID), Mevkisi ve UTC zamanı dahil Tehlike bilgilerini MCC'ye aktarır.