SözlükSözlük

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

I/O konektörü

I/O konektörü, bir bilgisayarın dış dünyayla bilgi alışverişini sağlayan bir bağlantıdır. Örn. GPS mevki bilgisi için kullanılır.

IMO

Uluslararası Denizcilik Örgütü - IMO, denizde emniyeti arttırmak, deniz aşırı ülkeler arasında ticareti geliştirmek ve deniz çevresini korumak için üyesi olan ülkelerdeki yasal düzenlemelere kılavuzluk eden yaklaşık 60 yayının kaynağıdır. En çok bilineni ise Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi (SOLAS)'dir.

INMARSAT

Uluslararası Deniz Uydu Organizasyonu - Inmarsat, özel terminaller üzerinden dünya çapındaki kullanıcılarına telefon ve veri hizmetleri sağlar. Bir Inmarsat terminali uydu ile irtibat kurar ve yer istasyonuyla uydu üzerinden haberleşir. Uzak bölgelerle haberleşme ihtiyacı duyan çok sayıdaki devlete, yardım kuruluşuna, medya şirketine ve iş dünyasına veya güvenilir karasal şebekelerin olmadığı yerlerde etkin bir şekilde haberleşme hizmeti sağlar. Inmarsat, ticari hizmetlerinin yanısıra bir kamu hizmeti olarak da gemilere ücretsiz GMDSS hizmetleri sunmaktadır.


IOR

Hint Okyanusu Bölgesi. Bu bölge dört adet Inmarsat uydu kapsama alanından biridir.

ITU

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği - Bilgi ve haberleşme teknolojileri üzerinde faaliyet gösteren Birleşmiş Milletlere ait bir kuruluştur.

ITU List of Coast Stations and Special Services (List-IV)

ITU Sahil İstasyonları ve Özel Servisler Listesi (Liste-IV): Gümrük tarifeleri ve vergiler. GMDSS içinde yeralan istasyonların özellikleri: MF, HF ve VHF Sayısal Seçmeli Çağrı; Sahil Yer İstasyonları; Deniz Güvenlik Bilgisi (MSI) yayını yapan İstasyonlar; NAVTEX hizmetleri dahil. Çağrı işareti; seçmeli çağrı numarası ve MMSI; çalışma saatleri; kullanılan frekanslar; yayın sınıfları ve tipleri; trafik listeleri ve nöbet saatleri vb. . Gemiler ve diğer istasyonlar için özel yayınlar yapan istasyonların ve deniz telsiz-seyir için kullanılan istasyonların özellikleri. Sağlanan bilgiler:
Yön bulma ve DF kalibrasyon istasyonları; Telsiz vericileri ve telsiz verici istasyonları;
İstasyonların yayın zamanı ve standart frekansları; Ursigrams (güneşteki faliyetler ve iyonosfer) yayını yapan istasyonlar; Denizcilere düzenli meteorolojik bülten ve uyarı yayınlayan istasyonlar; Tıbbi yardım yayını yapan istasyonlar.