SözlükSözlük

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

HF

Yüksek frekans - Uzun dalga (LW) ile aynı anlama gelir. Frekans bandı 3-30 MHz arasındadır. Deniz Sahası A3 ve A4 de tehlike çağrıları için HF frekansları kullanılmalıdır.


HRU

Otomatik Serbest Bırakma Mekanizması - Yaklaşık 4-5 metre suya batınca EPIRB'in otomatik olarak serbest kalmasını sağlamak için kullanılan mekanizmadır.