SözlükSözlük

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

FEC

İleri Hata Düzeltmesi (Forward Error Correction), çoğunlukla önceliğe sahip mesajların (tehlike, acil durum veya emniyet) bir vericiden çok sayıda alıcıya gönderilmesi için kullanılan teleks modudur.

FleetNET

FleetNET mesajları, aynı şirketten belirli bir grup seyyar istasyona (tüm gemilere) veya aynı ülkeden tüm gemilere (aynı milliyete sahip olan) adreslenen ve Inmarsat C EGC sistemi üzerinden gönderilen mesajlardır.