SözlükSözlük

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

DSC

Sayısal Seçmeli Çağrı - DSC Uyarılarının yayınlanması ve alınması, bir VHF telsizde VHF DSC Kontrol Ünitesi tarafından sağlanan başlıca özelliklerden biridir. DSC Uyarıları insanların dikkatini çekmek ve sesli haberleşmeye geçmelerini sağlamak için kullanılır.

DTE

Veri Terminal Cihazı, kullanıcı bilgisini sinyale, alınan sinyalleri de bilgiye çeviren bir hat sonu cihazıdır.

Dubleks

Dubleks kanallar normal olarak gemilerle CRS arasındaki haberleşmelerde ve liman çalışmaları ile gemi manevralarında kullanılır. Dubleks kanallarla yapılan gönderme sadece CRS tarafından dinlenebilir. Bununla beraber, aynı kanalı dinleyen tüm gemiler CRS yayınlarını duyabilirler.