SözlükSözlük

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

CER

CER (Karakter Hata Oranı/Yüzdesi) : Telsiz sinyali alış kalitesinin bir göstergesi olan CER, NAVTEX mesajına da eklenebilir. Genellikle ZCZC göstergesinden önceki satıra metin olarak eklenir.


CES

CES, Inmarsat seyyar kullanıcılarının Inmarsat Şebekesi içinde kendi aralarında ve karaya konuşlu haberleşme şebekesiyle aralarında bağlantı sağlayan bir Sahil Yer İstasyonu anlamına gelir. Bu istasyonlar Kara Yer İstasyonu (Land Earth Station) anlamına gelen LES kısaltması ile de adlandırılırlar.

CG

Sahil Güvenlik - Sahil Güvenlik denizdeki çeşitli hizmetlerden sorumlu milli bir organizasyondur. Bununla beraber, bu terim farklı ülkelerde oldukça farklı sorumluluklar da ifade edebilir. Çoğu ülkede SAR (Arama ve Kurtarma) olarak algılanır (örneğin İngiltere'de).

COSPAS

Tehlikedeki gemilerin aranması için kullanılan uzay sistemidir.

CRS

Sahil Radyo İstasyonu - Telsiz tehlike frekanslarını takip eden, telsiz trafiğini koordine eden, gemi-gemi ve gemi-kara haberleşmelerinde aktarma görevi yapan sahile konuşlu deniz telsiz istasyonlarıdır. CRS'lerin bazıları MRCC, MRSC veya NAVTEX CRS olarak kategorilere ayrılır.