SözlükSözlük

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL

NM

Deniz Mili - Seyir mili veya deniz mili bir uzunluk ölçü birimidir. Herhangi bir meridyen boyunca yaklaşık olarak enlemin bir dakikasına karşılık gelir. Uluslararası standart tanımında ise 1 NM = 1,852 mt'dir.

NOC

Şebeke İşletim Merkezi. Bu merkez haberleşme ile ilgili tüm şebekenin takibini yapar.

OTF

Optimum Trafik Frekansı, radyo dagalarının dünya üzerinde belirli iki nokta arasındaki iyonosferik yansımasının en etkin olduğu frekanstır. Genel olarak MUF'un %85'i kabul edilir.

POR

Pasifik Okyanusu Bölgesi. Bu bölge dört adet Inmarsat uydu kapsama alanından biridir.

PSA

Servis Aktivasyon Noktası. PSA aktivasyon, kayıtların tutulması ve Inmarsat terminal hesapları için Inmarsat ile kontrat yapan tüzel bir kurumdur. PSA bazı durumlarda servis aktivasyonu, terminal cihazı temini ve müşteri desteği hizmetlerinin birarada sunulduğu bir mağaza olabilir.

PTT

Bas-Konuş - PTT veya “PRESSEL” düğmesi/tuşları, genellikle deniz telsiz haberleşmesi yapılan cihaza bağlı olan handsetin telefon şeklindeki ahizesinin orta kısmında veya mikrofonun bir tarafında bulunur. Doğru kullanımı; telsizi alış modundan gönderme moduna geçirmek için düğmeye/tuşa basılmalı ve tekrar alış moduna döndürmek için tuş/düğme bırakılmalıdır.

R/T

Telsiz Telefon.
Sesli haberleşme.

RCC

Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi - Belirli bir bölgede yapılan tüm SAR faaliyetlerinin koordinasyonu için kullanılan merkezdir. Eğer RCC sadece denizde Arama ve Kurtarma faaliyetleri icra etmek için kullanılıyorsa MRCC diye adlandırılır.

RT

Telsiz Telefon - RT olarak bilinen telsiz haberleşmesinde, radyo dalgalarını belirli bir frekansta göndermek için bir Tx (telsiz vericisi) ve aynı frekanstaki radyo dalgalarını alabilmek için de bir Rx (telsiz alıcısı) kullanılır. Radyo dalgaları radyo frekans spektrumu içinde bulunan belirli bir radyo frekans bandındaki elektro manyetik enerjiden oluşur. Dalgaların frekansı bir saniyede ortaya çıkan dalga sıklığı anlamına gelir. Örneğin; deniz telsizi frekans spektrumunun (156 MHz-174 MHz arasında) VHF bölümünde çalışan deniz VHF RT telsizleri.

Rx

Telsiz alıcı


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL