SözlükSözlük

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL

MF/HF telsiz

Operatörün deniz MF (Orta Frekans) ve HF (Yüksek Frekans) bandı üzerinde hem gönderme hem de alma yapmasını sağlayan bir alıcı-verici sistemidir.

MMSI

Deniz Seyyar Servis Tanıtım Numarası - MMSI, gemiye özel 9 haneli bir numaradır ve aynı telefon numarası gibi kullanılır. MMSI, telsiz operatörünün VHF DSC telsiz üzerinden otomatik çağrı yapmasına imkan sağlar ve tanıtım numarası DSC çağrılarının içinde otomatik olarak gönderilir. MMSI numaraları geminin kayıtlı olduğu ülke makamları tarafından verilir ve gemi, gemi sahibi vs hakkındaki bilgiler bir veri tabanına kaydedilir.

MRCC

Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi - Tüm SAR faaliyetleri MRCC'ler tarafından organize edilir ve MRCC'lerin sınırları normal olarak kıyısı oldukları seyir deniz sahalarıdır.

MRSC

Deniz Kurtarma Alt Merkezleri - Tüm SAR faaliyetleri MRCC'ler tarafından organize edilir ve MRCC'lerin sınırları normal olarak kıyısı oldukları seyir deniz sahalarıdır.

MSI

Deniz Güvenlik Bilgileri - Gemilere yayınlanan seyir ve meteoroloji uyarıları, meteoroloji tahminleri ve emniyetle ilgili diğer acil durum bilgilerini içerir.

MUF

Maksimum Kullanılabilir Frekans, telsiz haberleşmelerinin yapılamamaya başladığı frekanstır. Şu formül ile hesaplanır: MUF=f0/cos alfa , burada
h= katman yüksekliği
f0= katman yoğunluğu
alfa = arc tg ((d/2)/h)

NAVAREA

Deniz Sahası - WWNWS altında dünya okyanusları 16 coğrafik deniz sahasına bölünmüştür, Romen rakamları ile gösterilir ve NAVAREA olarak adlandırılırlar, A-Z arasında bir harften oluşan NAVTEX CRS tanıtım kodu bulunur.

NAVTEX

Seyir Teleksi - GMDSS Deniz Sahası A1 ve A2 içinde MSI göndermek için kullanılan bir sistemdir.

NBDP

Dar Band Doğrudan Yazdırma

NCS

Şebeke Koordinasyon İstasyonu. Inmarsat Okyanus Bölgesi içinde haberleşmenin sorunsuz işletilmesinden sorumlu olan kara yer istasyonudur. Bu istasyon seyyar kullanıcıları ve Kara Yer İstasyonlarını doğru kanalda buluşturmak üzere yönlendirir.


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL