SözlükSözlük

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL

LRC

Uzun Mesafe Yeterlilik Belgesi. Her sürücünün araba kullanmak için ehliyete ihtiyacı olduğu gibi deniz telsiz operatörlerinin de bir ehliyete sahip olması gerekir. SOLAS sözleşmesine tabi olmayan, uzun mesafe telsiz cihazlarına (MF/HF telsiz) veya uydu cihazlarına sahip yolcu ve ticaret gemilerinde telsiz operatörlerinin bir minimum yeterliğe sahip olması gerekir. Bu yeterlilik GMDSS LRC (Uzun Mesafe Yeterlilik Belgesi)'dir.

LT

Yerel Saat - Saat dilimi, Dünya üzerinde aynı standat saati kabul etmiş olan bir bölgedir, genellikle yerel saat olarak ifade edilir. Bitişik saat dilimleri arasında tam olarak bir saat fark bulunur ve kural olarak hesaplama UTC ile aradaki farka göre yapılır.

LUF

Kullanılabilir En Düşük Frekans; sinyalin, yeterli seviyede bir alış için gerekli minimum sinyal gücünün altına düştüğü frekans olarak ifade edilir.

LUT

Lokal Kullanıcı Terminali - LEOLUT ve GEOLUT, EPIRB cihazlarından 406 MHz'de gönderilen Tehlike uyarılarını alır, işler ve kazazedenin kimliği (ID), Mevkisi ve UTC zamanı dahil Tehlike bilgilerini MCC'ye aktarır.

MCC

Deniz Haberleşme Merkezi - Ana görevleri ve işlevleri EPIRB Tehlike uyarısı bilgilerinin, SAR birimlerinin kazanın olduğu SAR bölgesine yönlendirilmesini koordine eden ilgili MRCC'ye gönderilmesinde aktarma görevi yapmaktır.

MES

Seyyar Yer İstasyonu - Şebekeye bağlanmasına izin verilen, hem deniz hem de kara seyyar haberleşmeleri yapabilen Inmarsat uyumlu bir terminali tanımlamak için kullanılan genel bir isimdir.

METAREA

Dünya, 16 Metoroloji Sahasına bölünmüştür (+ 5 kutup bölgesi-henüz kulllanımda değildir). Bunlar, NAVAREA ile aynı sınırlara sahip, koordinasyon ve meteorolojik bilgi sağlamaktan sorumlu ülkelerin belli olduğu deniz sahalarıdır. METAREA'lar VHF, MF, HF üzerinden EGC, NAVTEX veya sesli mesajla yayınlanan hava tahmin raporları için genellikle deniz sahalarına bölünür.


MF

Orta frekans - Orta dalga (MW) ile aynı anlama gelir. Frekans bandı 300-3000 kHz arasındadır. Deniz Sahası A2 de tehlike çağrıları için MF frekansları kullanılmalıdır.

MF/HF DSC telsiz

Alıcı-verici bir sistemdir, sadece DSC (Sayısal Seçmeli Çağrı) ile bir operatörün deniz MF (Orta Frekans) ve HF (Yüksek Frekans) bandı üzerinde hem gönderme hem de alış yapmasını sağlar.

MF/HF RT telsiz

Operatörün deniz MF (Orta Frekans) ve HF (Yüksek Frekans) bandı üzerinde sadece sesli olarak hem gönderme hem de alma yapmasını sağlayan bir alıcı-verici sistemidir.


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL