SözlükSözlük

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL

CRS

Sahil Radyo İstasyonu - Telsiz tehlike frekanslarını takip eden, telsiz trafiğini koordine eden, gemi-gemi ve gemi-kara haberleşmelerinde aktarma görevi yapan sahile konuşlu deniz telsiz istasyonlarıdır. CRS'lerin bazıları MRCC, MRSC veya NAVTEX CRS olarak kategorilere ayrılır.

DSC

Sayısal Seçmeli Çağrı - DSC Uyarılarının yayınlanması ve alınması, bir VHF telsizde VHF DSC Kontrol Ünitesi tarafından sağlanan başlıca özelliklerden biridir. DSC Uyarıları insanların dikkatini çekmek ve sesli haberleşmeye geçmelerini sağlamak için kullanılır.

DTE

Veri Terminal Cihazı, kullanıcı bilgisini sinyale, alınan sinyalleri de bilgiye çeviren bir hat sonu cihazıdır.

Dubleks

Dubleks kanallar normal olarak gemilerle CRS arasındaki haberleşmelerde ve liman çalışmaları ile gemi manevralarında kullanılır. Dubleks kanallarla yapılan gönderme sadece CRS tarafından dinlenebilir. Bununla beraber, aynı kanalı dinleyen tüm gemiler CRS yayınlarını duyabilirler.

EGC

EGC, genişletilmiş grup çağrıları Inmarsat C sistemi üzerinden yapılır. Bu sistem üzerinden yayınlanan mesajlar FleetNET veya SafetyNET mesajlarıdır. SafetyNET mesajları, NAVTEX istasyonlarının menzili dışında kalan sahalara Inmarsat uydularının kapsama alanı dahilinde MSI yayınlanmasında kullanılır.

EPIRB

Acil Durum Konum Gösterici Telsiz Vericisi - Bir tehlike uyarı sistemi olarak kullanılır, acil bir tehlikeyle karşı karşıya olan ve acil yardıma ihtiyacı olan bir insanın veya geminin kimliğini ve mevkisini SAR makamlarına gönderir.

FEC

İleri Hata Düzeltmesi (Forward Error Correction), çoğunlukla önceliğe sahip mesajların (tehlike, acil durum veya emniyet) bir vericiden çok sayıda alıcıya gönderilmesi için kullanılan teleks modudur.

FleetNET

FleetNET mesajları, aynı şirketten belirli bir grup seyyar istasyona (tüm gemilere) veya aynı ülkeden tüm gemilere (aynı milliyete sahip olan) adreslenen ve Inmarsat C EGC sistemi üzerinden gönderilen mesajlardır.

GMDSS

Küresel Deniz Tehlike ve Emniyet Sistemi - GMDSS, IMO’nun (Uluslararası Denizcilik Örgütü) SOLAS (Denizde Can Emniyeti) sözleşmesinin önemli bir parçasıdır. Denizde emniyeti artırmak ve tehlikedeki gemilerin kurtarılmasını kolaylaştırmak için kullanılmak üzere üzerinde uluslararası anlaşmaya varılmış bir dizi emniyet işlemi, cihaz tipleri ve haberleşme usülleridir.

GPS

Küresel Mevkilendirme Sistemi - Sistem, Dünya Yörüngesindeki en az 24 adet Orta Seviye uydunun gönderdiği hassas mikrodalga sinyaller kullanılarak GPS alıcının mevkisini, süratini, rotasını ve zamanını belirlemesini sağlar. GPS alıcıları, örneğin seyir cihazlarının ve bazı EPIRB modellerinin bir parçası olarak gemilerde de bulunabilir. Genellikle DSC telsiz haberleşme cihazına bağlanırlar, örneğin VHF telsizlere.


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL