SözlükSözlük

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL

Alıcı

Alıcı, aynen bir radyonun, televizyonun veya telefonun bir bölümü gibi gelen radyo sinyallerini alan ve bunları ses veya ışık gibi anlaşılabilir formlara çeviren bir cihazdır.

ALRS

İngiltere Hidrografi dairesi ALRS yayınları (6 Bölüm) serisi, Deniz Haberleşmelerini her yönüyle içeren kapsamlı bir bilgi kaynağıdır.

ALRS Bölüm 5

İngiltere Hidrografi Dairesi tarafından yayınlanan Deniz Kuvvetleri Telsiz Haberleşme Listesinin (Admirality List of Radio Signals) 5. Bölümüdür. GMDSS hakkında iyi hazırlanmış pek çok güncel bilgiyi içerir:
  • Tehlike, arama ve kurtarma için uluslararası haberleşme gerekleri,
  • İngilizce basılmış olan SOLAS uyumlu yegane kılavuz,
  • Uluslararası DSC çalışma alanlarını gösteren renkli diyagramlar,
  • GMDSS öğrencileri için gerekli bilgiler,
  • Haftalık yayınlanan denizcilere ilanlarla kolay güncelleme,
  • Yıllık güncelleme.

AOR-E

Atlantik Okyanusu Doğu Bölgesi. Bu bölge dört adet Inmarsat uydu kapsama alanından biridir.

AOR-W

AOR-W, Atlantik Okyanusu Batı Bölgesidir. Bu bölge dört adet Inmarsat uydusunun kapsama alanlarından biridir.

ARQ

Otomatik Tekrarlama Talebi, çoğunlukla rutin mesajın bir vericiden bir alıcıya gönderilmesinde kullanılan teleks modudur.

CER

CER (Karakter Hata Oranı/Yüzdesi) : Telsiz sinyali alış kalitesinin bir göstergesi olan CER, NAVTEX mesajına da eklenebilir. Genellikle ZCZC göstergesinden önceki satıra metin olarak eklenir.


CES

CES, Inmarsat seyyar kullanıcılarının Inmarsat Şebekesi içinde kendi aralarında ve karaya konuşlu haberleşme şebekesiyle aralarında bağlantı sağlayan bir Sahil Yer İstasyonu anlamına gelir. Bu istasyonlar Kara Yer İstasyonu (Land Earth Station) anlamına gelen LES kısaltması ile de adlandırılırlar.

CG

Sahil Güvenlik - Sahil Güvenlik denizdeki çeşitli hizmetlerden sorumlu milli bir organizasyondur. Bununla beraber, bu terim farklı ülkelerde oldukça farklı sorumluluklar da ifade edebilir. Çoğu ülkede SAR (Arama ve Kurtarma) olarak algılanır (örneğin İngiltere'de).

COSPAS

Tehlikedeki gemilerin aranması için kullanılan uzay sistemidir.

CRS

Sahil Radyo İstasyonu - Telsiz tehlike frekanslarını takip eden, telsiz trafiğini koordine eden, gemi-gemi ve gemi-kara haberleşmelerinde aktarma görevi yapan sahile konuşlu deniz telsiz istasyonlarıdır. CRS'lerin bazıları MRCC, MRSC veya NAVTEX CRS olarak kategorilere ayrılır.

DSC

Sayısal Seçmeli Çağrı - DSC Uyarılarının yayınlanması ve alınması, bir VHF telsizde VHF DSC Kontrol Ünitesi tarafından sağlanan başlıca özelliklerden biridir. DSC Uyarıları insanların dikkatini çekmek ve sesli haberleşmeye geçmelerini sağlamak için kullanılır.

DTE

Veri Terminal Cihazı, kullanıcı bilgisini sinyale, alınan sinyalleri de bilgiye çeviren bir hat sonu cihazıdır.

Dubleks

Dubleks kanallar normal olarak gemilerle CRS arasındaki haberleşmelerde ve liman çalışmaları ile gemi manevralarında kullanılır. Dubleks kanallarla yapılan gönderme sadece CRS tarafından dinlenebilir. Bununla beraber, aynı kanalı dinleyen tüm gemiler CRS yayınlarını duyabilirler.

EGC

EGC, genişletilmiş grup çağrıları Inmarsat C sistemi üzerinden yapılır. Bu sistem üzerinden yayınlanan mesajlar FleetNET veya SafetyNET mesajlarıdır. SafetyNET mesajları, NAVTEX istasyonlarının menzili dışında kalan sahalara Inmarsat uydularının kapsama alanı dahilinde MSI yayınlanmasında kullanılır.

EPIRB

Acil Durum Konum Gösterici Telsiz Vericisi - Bir tehlike uyarı sistemi olarak kullanılır, acil bir tehlikeyle karşı karşıya olan ve acil yardıma ihtiyacı olan bir insanın veya geminin kimliğini ve mevkisini SAR makamlarına gönderir.

FEC

İleri Hata Düzeltmesi (Forward Error Correction), çoğunlukla önceliğe sahip mesajların (tehlike, acil durum veya emniyet) bir vericiden çok sayıda alıcıya gönderilmesi için kullanılan teleks modudur.

FleetNET

FleetNET mesajları, aynı şirketten belirli bir grup seyyar istasyona (tüm gemilere) veya aynı ülkeden tüm gemilere (aynı milliyete sahip olan) adreslenen ve Inmarsat C EGC sistemi üzerinden gönderilen mesajlardır.

GMDSS

Küresel Deniz Tehlike ve Emniyet Sistemi - GMDSS, IMO’nun (Uluslararası Denizcilik Örgütü) SOLAS (Denizde Can Emniyeti) sözleşmesinin önemli bir parçasıdır. Denizde emniyeti artırmak ve tehlikedeki gemilerin kurtarılmasını kolaylaştırmak için kullanılmak üzere üzerinde uluslararası anlaşmaya varılmış bir dizi emniyet işlemi, cihaz tipleri ve haberleşme usülleridir.

GPS

Küresel Mevkilendirme Sistemi - Sistem, Dünya Yörüngesindeki en az 24 adet Orta Seviye uydunun gönderdiği hassas mikrodalga sinyaller kullanılarak GPS alıcının mevkisini, süratini, rotasını ve zamanını belirlemesini sağlar. GPS alıcıları, örneğin seyir cihazlarının ve bazı EPIRB modellerinin bir parçası olarak gemilerde de bulunabilir. Genellikle DSC telsiz haberleşme cihazına bağlanırlar, örneğin VHF telsizlere.

GT

Gros Ton - Geminin büyüklüğünü ifade eden, geminin kapalı bölümlerinin hacimleri hesaplanarak bulunan bir ölçü birimidir.


HF

Yüksek frekans - Uzun dalga (LW) ile aynı anlama gelir. Frekans bandı 3-30 MHz arasındadır. Deniz Sahası A3 ve A4 de tehlike çağrıları için HF frekansları kullanılmalıdır.


HRU

Otomatik Serbest Bırakma Mekanizması - Yaklaşık 4-5 metre suya batınca EPIRB'in otomatik olarak serbest kalmasını sağlamak için kullanılan mekanizmadır.

I/O konektörü

I/O konektörü, bir bilgisayarın dış dünyayla bilgi alışverişini sağlayan bir bağlantıdır. Örn. GPS mevki bilgisi için kullanılır.

IMO

Uluslararası Denizcilik Örgütü - IMO, denizde emniyeti arttırmak, deniz aşırı ülkeler arasında ticareti geliştirmek ve deniz çevresini korumak için üyesi olan ülkelerdeki yasal düzenlemelere kılavuzluk eden yaklaşık 60 yayının kaynağıdır. En çok bilineni ise Uluslararası Denizde Can Emniyeti Sözleşmesi (SOLAS)'dir.

INMARSAT

Uluslararası Deniz Uydu Organizasyonu - Inmarsat, özel terminaller üzerinden dünya çapındaki kullanıcılarına telefon ve veri hizmetleri sağlar. Bir Inmarsat terminali uydu ile irtibat kurar ve yer istasyonuyla uydu üzerinden haberleşir. Uzak bölgelerle haberleşme ihtiyacı duyan çok sayıdaki devlete, yardım kuruluşuna, medya şirketine ve iş dünyasına veya güvenilir karasal şebekelerin olmadığı yerlerde etkin bir şekilde haberleşme hizmeti sağlar. Inmarsat, ticari hizmetlerinin yanısıra bir kamu hizmeti olarak da gemilere ücretsiz GMDSS hizmetleri sunmaktadır.


IOR

Hint Okyanusu Bölgesi. Bu bölge dört adet Inmarsat uydu kapsama alanından biridir.

ITU

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği - Bilgi ve haberleşme teknolojileri üzerinde faaliyet gösteren Birleşmiş Milletlere ait bir kuruluştur.

ITU List of Coast Stations and Special Services (List-IV)

ITU Sahil İstasyonları ve Özel Servisler Listesi (Liste-IV): Gümrük tarifeleri ve vergiler. GMDSS içinde yeralan istasyonların özellikleri: MF, HF ve VHF Sayısal Seçmeli Çağrı; Sahil Yer İstasyonları; Deniz Güvenlik Bilgisi (MSI) yayını yapan İstasyonlar; NAVTEX hizmetleri dahil. Çağrı işareti; seçmeli çağrı numarası ve MMSI; çalışma saatleri; kullanılan frekanslar; yayın sınıfları ve tipleri; trafik listeleri ve nöbet saatleri vb. . Gemiler ve diğer istasyonlar için özel yayınlar yapan istasyonların ve deniz telsiz-seyir için kullanılan istasyonların özellikleri. Sağlanan bilgiler:
Yön bulma ve DF kalibrasyon istasyonları; Telsiz vericileri ve telsiz verici istasyonları;
İstasyonların yayın zamanı ve standart frekansları; Ursigrams (güneşteki faliyetler ve iyonosfer) yayını yapan istasyonlar; Denizcilere düzenli meteorolojik bülten ve uyarı yayınlayan istasyonlar; Tıbbi yardım yayını yapan istasyonlar.

LES

LES, Inmarsat seyyar kullanıcılarının Inmarsat Şebekesi içinde kendi aralarında ve karaya konuşlu haberleşme şebekesiyle aralarında bağlantı sağlayan bir Kara Yer İstasyonu anlamına gelir. Bu istasyonlar Sahil Yer İstasyonu (Coast Earth Station) anlamına gelen CES kısaltması ile de adlandırılırlar.

LRC

Uzun Mesafe Yeterlilik Belgesi. Her sürücünün araba kullanmak için ehliyete ihtiyacı olduğu gibi deniz telsiz operatörlerinin de bir ehliyete sahip olması gerekir. SOLAS sözleşmesine tabi olmayan, uzun mesafe telsiz cihazlarına (MF/HF telsiz) veya uydu cihazlarına sahip yolcu ve ticaret gemilerinde telsiz operatörlerinin bir minimum yeterliğe sahip olması gerekir. Bu yeterlilik GMDSS LRC (Uzun Mesafe Yeterlilik Belgesi)'dir.

LT

Yerel Saat - Saat dilimi, Dünya üzerinde aynı standat saati kabul etmiş olan bir bölgedir, genellikle yerel saat olarak ifade edilir. Bitişik saat dilimleri arasında tam olarak bir saat fark bulunur ve kural olarak hesaplama UTC ile aradaki farka göre yapılır.

LUF

Kullanılabilir En Düşük Frekans; sinyalin, yeterli seviyede bir alış için gerekli minimum sinyal gücünün altına düştüğü frekans olarak ifade edilir.

LUT

Lokal Kullanıcı Terminali - LEOLUT ve GEOLUT, EPIRB cihazlarından 406 MHz'de gönderilen Tehlike uyarılarını alır, işler ve kazazedenin kimliği (ID), Mevkisi ve UTC zamanı dahil Tehlike bilgilerini MCC'ye aktarır.

MCC

Deniz Haberleşme Merkezi - Ana görevleri ve işlevleri EPIRB Tehlike uyarısı bilgilerinin, SAR birimlerinin kazanın olduğu SAR bölgesine yönlendirilmesini koordine eden ilgili MRCC'ye gönderilmesinde aktarma görevi yapmaktır.

MES

Seyyar Yer İstasyonu - Şebekeye bağlanmasına izin verilen, hem deniz hem de kara seyyar haberleşmeleri yapabilen Inmarsat uyumlu bir terminali tanımlamak için kullanılan genel bir isimdir.

METAREA

Dünya, 16 Metoroloji Sahasına bölünmüştür (+ 5 kutup bölgesi-henüz kulllanımda değildir). Bunlar, NAVAREA ile aynı sınırlara sahip, koordinasyon ve meteorolojik bilgi sağlamaktan sorumlu ülkelerin belli olduğu deniz sahalarıdır. METAREA'lar VHF, MF, HF üzerinden EGC, NAVTEX veya sesli mesajla yayınlanan hava tahmin raporları için genellikle deniz sahalarına bölünür.


MF

Orta frekans - Orta dalga (MW) ile aynı anlama gelir. Frekans bandı 300-3000 kHz arasındadır. Deniz Sahası A2 de tehlike çağrıları için MF frekansları kullanılmalıdır.

MF/HF DSC telsiz

Alıcı-verici bir sistemdir, sadece DSC (Sayısal Seçmeli Çağrı) ile bir operatörün deniz MF (Orta Frekans) ve HF (Yüksek Frekans) bandı üzerinde hem gönderme hem de alış yapmasını sağlar.

MF/HF RT telsiz

Operatörün deniz MF (Orta Frekans) ve HF (Yüksek Frekans) bandı üzerinde sadece sesli olarak hem gönderme hem de alma yapmasını sağlayan bir alıcı-verici sistemidir.

MF/HF telsiz

Operatörün deniz MF (Orta Frekans) ve HF (Yüksek Frekans) bandı üzerinde hem gönderme hem de alma yapmasını sağlayan bir alıcı-verici sistemidir.

MMSI

Deniz Seyyar Servis Tanıtım Numarası - MMSI, gemiye özel 9 haneli bir numaradır ve aynı telefon numarası gibi kullanılır. MMSI, telsiz operatörünün VHF DSC telsiz üzerinden otomatik çağrı yapmasına imkan sağlar ve tanıtım numarası DSC çağrılarının içinde otomatik olarak gönderilir. MMSI numaraları geminin kayıtlı olduğu ülke makamları tarafından verilir ve gemi, gemi sahibi vs hakkındaki bilgiler bir veri tabanına kaydedilir.

MRCC

Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi - Tüm SAR faaliyetleri MRCC'ler tarafından organize edilir ve MRCC'lerin sınırları normal olarak kıyısı oldukları seyir deniz sahalarıdır.

MRSC

Deniz Kurtarma Alt Merkezleri - Tüm SAR faaliyetleri MRCC'ler tarafından organize edilir ve MRCC'lerin sınırları normal olarak kıyısı oldukları seyir deniz sahalarıdır.

MSI

Deniz Güvenlik Bilgileri - Gemilere yayınlanan seyir ve meteoroloji uyarıları, meteoroloji tahminleri ve emniyetle ilgili diğer acil durum bilgilerini içerir.

MUF

Maksimum Kullanılabilir Frekans, telsiz haberleşmelerinin yapılamamaya başladığı frekanstır. Şu formül ile hesaplanır: MUF=f0/cos alfa , burada
h= katman yüksekliği
f0= katman yoğunluğu
alfa = arc tg ((d/2)/h)

NAVAREA

Deniz Sahası - WWNWS altında dünya okyanusları 16 coğrafik deniz sahasına bölünmüştür, Romen rakamları ile gösterilir ve NAVAREA olarak adlandırılırlar, A-Z arasında bir harften oluşan NAVTEX CRS tanıtım kodu bulunur.

NAVTEX

Seyir Teleksi - GMDSS Deniz Sahası A1 ve A2 içinde MSI göndermek için kullanılan bir sistemdir.

NBDP

Dar Band Doğrudan Yazdırma

NCS

Şebeke Koordinasyon İstasyonu. Inmarsat Okyanus Bölgesi içinde haberleşmenin sorunsuz işletilmesinden sorumlu olan kara yer istasyonudur. Bu istasyon seyyar kullanıcıları ve Kara Yer İstasyonlarını doğru kanalda buluşturmak üzere yönlendirir.

NM

Deniz Mili - Seyir mili veya deniz mili bir uzunluk ölçü birimidir. Herhangi bir meridyen boyunca yaklaşık olarak enlemin bir dakikasına karşılık gelir. Uluslararası standart tanımında ise 1 NM = 1,852 mt'dir.

NOC

Şebeke İşletim Merkezi. Bu merkez haberleşme ile ilgili tüm şebekenin takibini yapar.

OTF

Optimum Trafik Frekansı, radyo dagalarının dünya üzerinde belirli iki nokta arasındaki iyonosferik yansımasının en etkin olduğu frekanstır. Genel olarak MUF'un %85'i kabul edilir.

POR

Pasifik Okyanusu Bölgesi. Bu bölge dört adet Inmarsat uydu kapsama alanından biridir.

PSA

Servis Aktivasyon Noktası. PSA aktivasyon, kayıtların tutulması ve Inmarsat terminal hesapları için Inmarsat ile kontrat yapan tüzel bir kurumdur. PSA bazı durumlarda servis aktivasyonu, terminal cihazı temini ve müşteri desteği hizmetlerinin birarada sunulduğu bir mağaza olabilir.

PTT

Bas-Konuş - PTT veya “PRESSEL” düğmesi/tuşları, genellikle deniz telsiz haberleşmesi yapılan cihaza bağlı olan handsetin telefon şeklindeki ahizesinin orta kısmında veya mikrofonun bir tarafında bulunur. Doğru kullanımı; telsizi alış modundan gönderme moduna geçirmek için düğmeye/tuşa basılmalı ve tekrar alış moduna döndürmek için tuş/düğme bırakılmalıdır.

R/T

Telsiz Telefon.
Sesli haberleşme.

RCC

Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi - Belirli bir bölgede yapılan tüm SAR faaliyetlerinin koordinasyonu için kullanılan merkezdir. Eğer RCC sadece denizde Arama ve Kurtarma faaliyetleri icra etmek için kullanılıyorsa MRCC diye adlandırılır.

RT

Telsiz Telefon - RT olarak bilinen telsiz haberleşmesinde, radyo dalgalarını belirli bir frekansta göndermek için bir Tx (telsiz vericisi) ve aynı frekanstaki radyo dalgalarını alabilmek için de bir Rx (telsiz alıcısı) kullanılır. Radyo dalgaları radyo frekans spektrumu içinde bulunan belirli bir radyo frekans bandındaki elektro manyetik enerjiden oluşur. Dalgaların frekansı bir saniyede ortaya çıkan dalga sıklığı anlamına gelir. Örneğin; deniz telsizi frekans spektrumunun (156 MHz-174 MHz arasında) VHF bölümünde çalışan deniz VHF RT telsizleri.

Rx

Telsiz alıcı

SafetyNET

SafetyNET (Emniyet AĞI), Inmarsat C sistemi üzerinden uluslararası NAVAREA/METAREA'lara MSI yayını yapan uydulara bağlanmış (log on) tüm gemiler tarafından alınabilecek EGC MSI mesajları gönderen bir sistemdir.

SAR

Arama ve Kurtarma - Tehlike içinde, kayıp, hasta veya denizde yaralı durumda olduğuna inanılan birinin kıyıya yakın veya uzakta olmasına bakılmaksızın bulunması için genellikle iyi eğitimli gönüllülerden oluşan acil servisler tarafından düzenlenen operasyondur.

SARSAT

Uydu Destekli Arama Kurtarma İzlemesi

SART

Arama ve Kurtarma [Radar] Etkin Yansıtıcısı - Tehlike uyarı sisteminin bir tamamlayıcısı olarak kullanılan seyyar bir cihazdır. Saha içinde bulunan herhangi bir gemi/uçak/helikopterin sadece radar sistemini kullanarak denizdeki kazazedelerin yerini kolayca tespit etmesini sağlar.

SCC

Uydu Kontrol Merkezi. Şebeke içindeki tüm uyduların düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eden merkezdir.

SES

Gemi Yer İstasyonu - Bir Inmarsat üzerinden haberleşme yapmak için kullanılan gemi cihazıdır.

Simpleks

Simpleks, hem verici hem de alıcının tek bir (veya aynı) frekans üzerinde çalıştığı bir haberleşme metodudur. Simpleks kanallarda eş zamanlı olarak alma ve gönderme yapma imkanı yoktur. Simpleks kanallar esas olarak Tehlike, Acil Durum, Emniyet ve Rutin Çağrılar ile iskele, pilotlama, liman ve gemiler arasındaki haberleşmelerde kullanılır.

SMCP

Standart Denizcilik Haberleşme Kalıpları, en temel İngilizce bilgileri dikkate alınarak hazırlanmış olup denizcilik İngilizcesi basitleştirilmiş bir şekilde yazılmıştır. Limana bağlama gibi rutin durumlarda kullanılması gereken terim ve kalıplar ile acil durumlarda kullanılacak standart ifadeleri ve cevapları kapsar.

SOLAS

Denizde Can Güvenliği- Bu Uluslararası Sözleşme, ticaret gemilerinin emniyetini koruyan en önemli anlaşmadır. Bütün gemileri SOLAS'a tabi olan ve SOLAS'a tabi olmayan gemiler şeklinde iki kategoriye ayırır. SOLAS'a tabi gemiler GMDSS uydu ve telsiz cihazı bulundurma şartlarını taşımak zorundandır. 300 GT ve üzerindeki tüm yük gemileri ile bazı istisnalar dışında tüm yolcu gemileri SOLAS'a tabidir. SOLAS'a tabi gemiler ile ilgili detaylı bilgiler ALRS Volume 5'de bulunabilir. SOLAS'a tabi olmayan gemilerin GMDSS telsiz cihazı bulundurma şartlarını taşıma zorunluğu yoktur, ancak denizde emniyet konusunun önemi her geçen gün arttığından ileride bu şartlara uyma gereği duyulabilir. Bazı ülkeler GMDSS telsiz cihazı bulundurma şartlarını, kendi bayrakları altındaki SOLAS'a tabi olmayan gemiler için çıkardıkları milli deniz hukuku düzenlemelerine uyarlamıştır.

SRC

Kısa Mesafe Yeterlilik Belgesi - Her sürücünün araba kullanmak için ehliyete ihtiyacı olduğu gibi deniz telsiz operatörlerinin de bir ehliyete sahip olması gerekir. GMDSS Deniz Sahası 1'de seyir yapan bir gemideki telsiz operatörünün VHF telsiz siztemini kullanabilmesi için bir minimum yeterliğe sahip olması gerekir. Bu yeterlilik GMDSS SRC (Kısa Mesafe Yeterlilik Belgesi)'dir.

SSB

Tek Yan Band Modülasyonu (SSB), genlik modülasyonunun elektrik gücünü ve band genişliğini daha etkin olarak kullanan şeklidir. Sesin (bilginin) bir radyo sinyali içine sıkıştırılması modülasyon olarak adlandırılır. Radyo dalgasının modüle edilmesi, bir alıcı tarafından alınıp kullanılabilmesi için dalganın içine bilgi eklenmesidir. Sesin veya başka bilgilerin bir radyo dalgası üzerine bindirilmesi ve bu radyo dalgasının gönderilmesi için çok etkin bir yöntemdir.

Tx

Telsiz vericisi

UTC

Evrenel Zaman - Yüksek hassasiyete sahip bir atomik zaman standartıdır. Dünya üzerindeki saat dilimleri ifade edilirken UTC baz alınır ve pozitif veya negatif olarak farklılık belirtilir. Yerel zaman, UTC'nin üzerine bulunulan bölgenin saat dilimi farkı ve uygulamada gün ışığından daha fazla istifade etmek için kullanılan bir fark (tipik olarak +1) eklenerek tespit edilir.

VHF

Çok Yüksek Frekans - 57 ayrı VHF kanalı içeren 156 MHz-174 MHz arasındaki frekans bandıdır.

VHF CH

VHF Kanalı - VHF telsiz haberleşmesi için 1'den 28'e ve 60'dan 88'e kadar 57 adet ayrı VHF kanalı içeren 156 MHz-174 MHz arasındaki deniz frekans bandıdır.

VHF DSC telsiz

VHF DSC telsiz: Operatöre deniz VHF (Çok Yüksek Frekans) bandında sadece DSC (Seçmeli Seçmeli Çağrı) ile bilgi gönderme ve alma imkanı sunan bir alıcı-verici sistemidir.

VHF RT telsiz

Operatöre deniz VHF (Çok Yüksek Frekans) bandında sadece sesli olarak bilgi gönderme ve alma imkanı sunan bir alıcı-verici sistemidir.

VHF telsiz

Operatöre deniz VHF (Çok Yüksek Frekans) bandında bilgi gönderme ve alma imkanı sunan bir alıcı-verici sistemidir.

WWNWS

Yeryüzü Seyir Uyarıları Servisi - Seyir uyarılarının yayınlanması için koordine edilmiş küresel bir servistir. Bu uyarılar, GMDSS Deniz Sahası A1 ve A2'de NAVTEX sistemi üzerinden, diğer sahalarda ise SafetyNET sistemi üzerinden yayınlanır.


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL