SanastoGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  (Next)
  ALL

SafetyNET

SafetyNET on järjestelmä EGC MSI -viestien lähetykseen INMARSAT C -järjestelmän kautta kaikille viestejä välittävään satelliittiin kirjautuneille aluksille.

SAR

(engl. Search And Rescue - SAR) on pelastusviranomaisten operaatio, usein hyvin koulutettuja vapaaehtoisia, jossa etsitään hädässä olevia, kadonneita, sairaita tai merellä vammautuneita läheltä ja kaukaa.

SARSAT

Search and Rescue Satellite-Aided Tracking - Satelliittiavustettu SAR -paikannus

SART

Search and Rescue [Radar] Transponder - Kannettava laite, jota käytetään täydentämään hätäsanomajärjestelmiä. Se mahdollistaa laivan/lentokoneen/helikopterin löytävän selviytyneet helposti tutkalla.

SCC

SCC - Satellite Control Centre. Tämä keskus tarkkailee satelliittien toimintaa ja varmistuu niiden oikeasta toiminnasta.

SES

Ship Earth Station - Laivan INMARSAT -päätelaite

Simplex

Simplex on kommunikointitapa, jossa lähetin ja vastaanotin toimivat samalla taajuudella. Simlex kanavilla ei voi lähettää ja vastaanottaa samanaikaisesti. Simplex kanavia käytetään hätä-,pika-,turvallisuus- ja rutiiniradioliikenteeseen satama-, luotsaus- ja laivojen välisissä toiminnoissa.

SMCP

SMCP on pelkistetty versio merenkulun englannista. Se sisältää fraaseja rutiinitilanteisiin, kuten laiturointiin ja hätätilanteisiin.

SOLAS

Safety Of Life At Sea - Kansainvälinen konventio, joka on tärkein turvallisuuteen kauppalaivoilla vaikuttava sopimus. Se jakaa alukset kahteen ryhmään: Solas aluksiin ja Ei-Solas aluksiin. Solas alusten täytyy noudattaa GMDSS -satelliitti ja radiolaitevaatimuksia. Solas aluksia ovat yli 300 GT alukset ja kaikki matkustaja-alukset muutamin poikkeuksin. Yksityiskohtainen kuvaus solas aluksesta löytyy ALRS Volume 5 -kirjasta. Ei-solas alusten ei tarvitse noudattaa GMDSSn vaatimuksia, mutta kasvavassa määrin ne kuitenkin noudattavat niitä meriturvallisuuden parantuessa sen johdosta. Jotkin maat ovat sisällyttäneet GMDSSn vaatimukset lainsäädäntöönsä.

SRC

Short Range Certificate - rannikkolaivurin radiolupa, vaaditaan GMDSS merialueella A1 liikennöivillä aluksilla VHF-radiota käyttävältä henkilöltä.


Page:  1  2  (Next)
  ALL