SanastoGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2
  ALL

MSI

Merenkulun tiedotteet (engl. Maritime Safety Information) - merenkulku- ja säävaroituksia, sääennusteita ja muita kiireellisiä turvallisuusviestejä, joita laivoille lähetetään.

MUF

Maksimikäyttötaajuus (engl. Maximum Usable Frequency) on taajuus, jolla radiolähetykset alkavat pettää. Se lasketaan kaavalla MUF=f0/cos alpha,
jossa:
h= kerroksen korkeus
f0= kerroksen tiheys
alpha = arc tg ((d/2)/h)


Page: (Previous)   1  2
  ALL