SanastoGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

LES

LES (engl. Land Earth Station) tarkoitaa Inmarsat -järjestelmän maa-asemaa, joka tarjoaa viestiyhteyden eri Inmarsat käyttäjien välille. Maa-asemaa kutsutaan myös nimellä CES (engl. Coast Earth Station).

LRC

(engl. Long Range Certificate) Niin kuin jokainen autoa ajava tarvitsee ajokortin, tarvitsee meriradion käyttäjä radioluvan. Radion käyttäjät SOLAS -konvention ulkopuolella olevilla huvi- ja kauppa-aluksilla, jotka on varustettu pitkän kantaman yhtydenpitovälineillä (MF/HF radio tai satelliittilaitteet), tarvitsevat Avomerilaivurin radioluvan (GMDSS LRC, Long Range Certificate).

LT

(Engl. Local Time) - Tarkoittaa maapallon aikavyöhykkettä, jolla käytetään samaa standardiaikaa (kutsutaan yleensä paikallisajaksi). Suurimmassa osassa vierekkäisistä aikavyöhykkeistä käytetään tunnin toisistaan eroavaa aikaa ja yhteisestä sopimuksesta aika lasketaan erona UTC (koordinoitu yleisaika, engl. Coordinated Universal Time) -ajasta.

LUF

(Engl. Lowest Usable Frequency) Matalin käyttökelpoinen taajuus, jolla saadaan miniteholla aikaan tyydyttävä signaalin kuuluvuus.

LUT

(Engl. Local User Terminal) - LEOLUT ja GEOLUT ovat maa-asemia, jotka vastaanottavat ja käsittelevät hätäviestejä 406 MHz EPIRP -majakoista välittäen ja kooten MCC -valvontakeskukselle tiedot hädässä olevan identiteetistä, sijainnista ja UTC -ajasta.