SanastoGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

CER

CER (engl. Character Error Rate/Ratio): ilmaisee radiosignaalin vastaanotossa ilmenevien merkkivirheiden esiintymistaajuutta, voidaan lisätä myös navtex -viestiin. Lisätään yleensä tekstinä riville ennen ZCZC -indikaattoria.


CES

CES (engl. Coast Earth Station) tarkoitaa Inmarsat -järjestelmän maa-asemaa, joka tarjoaa viestiyhteyden eri Inmarsat käyttäjien välille. Maa-asemaa kutsutaan joskus myös nimellä LES (engl. Land Earth Station).


CG

Rannikkovartioston lyhenne (engl. Coast Guard - CG). Rannikkovartiosto on kansallinen organisaatio, joka vastaa erilaisista toiminnoista ja palveluista merellä. Rannikkovartioston vastuualueet vaihtelevat eri valtioissa hyvinkin paljon. Suurimmassa osassa valtioista huolehtii etsintä- ja pelastustoiminnoista (esim. Iso-Britanniassa).


COSPAS

Avaruusjärjestelmä hädässä olevien alusten etsintään.

CRS

Rannikkoradioasema (engl. Coast Radio Station). Rannikkoradioasemat ovat merenkulun radioliikenneasemia, jotka on sijoitettu rannikoille tarkkailemaan hätäradioliikennetaajuuksia, koordinoimaan radioliikennettä ja välittämään laivalta-laivalle sekä laivalta-maihin kulkevaa radioliikennettä. Jotkut rannikkoradioasemat on luokiteltu meripelastuskeskuksiksi, meripelastusalikeskuksiksi tai NAVTEX rannikkoradioasemiksi.