SanastoGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL

LT

(Engl. Local Time) - Tarkoittaa maapallon aikavyöhykkettä, jolla käytetään samaa standardiaikaa (kutsutaan yleensä paikallisajaksi). Suurimmassa osassa vierekkäisistä aikavyöhykkeistä käytetään tunnin toisistaan eroavaa aikaa ja yhteisestä sopimuksesta aika lasketaan erona UTC (koordinoitu yleisaika, engl. Coordinated Universal Time) -ajasta.

LUF

(Engl. Lowest Usable Frequency) Matalin käyttökelpoinen taajuus, jolla saadaan miniteholla aikaan tyydyttävä signaalin kuuluvuus.

LUT

(Engl. Local User Terminal) - LEOLUT ja GEOLUT ovat maa-asemia, jotka vastaanottavat ja käsittelevät hätäviestejä 406 MHz EPIRP -majakoista välittäen ja kooten MCC -valvontakeskukselle tiedot hädässä olevan identiteetistä, sijainnista ja UTC -ajasta.

MCC

COSPAS -SARSAT -järjestelmän valvontakeskus (Engl. Mission Control Centres) - Keskuksen päätehtävä on välittää EPIRB hätäviestit sopivalle MRCC -keskukselle, joka vastaa SAR -toiminnoista alueella, jolla hädässä oleva on.

MES

Satelliittivastaanotin (Engl. MES - Mobile Earth Station) - Yleinen nimitys Inmarsat hyväksytylle päätelaitteelle, jolla saa yhteyden satelliittiverkkoon. Voidaan käyttää sekä merenkulussa ja maalla käytettävistä laitteista.

METAREA

Maailma on jaettu 16 (lisäksi 5 napa-aluetta - ei toiminnassa vielä) meteorologiseen alueeseen (METeorogical AREA). Näitä ovat merialueet, samat ulkorajat kuin NAVAREA -alueilla, joilla tietyillä mailla on vastuullaan meteorologisten tietojen jakamisen koordinointi. METAREA -alueet on jaettu merialueisiin säätiedotusten lähetystavan mukaan (EGC, NAVTEX tai puhe VHF, MF tai HF-taajuksilla)


MF

Keskitaajuus (engl. Medium frequency) - tarkoittaa samaa kuin keskiaalto (MW - Medium Wave). Keskitaajuusalueet ulottuvat 300 aina 3000 kHz. Hätäsanomiin merialueella A2 tulisi käyttää MF -taajuuksia.

MF/HF DSC radio

On lähetinvastaanotin -järjestelmä, joka sallii käyttäjän lähettää tai vastaanottaa tietoja meri MF(Medium Frequency) ja HF(High Frequency) -taajuusalueilla vain DSC:tä(Digital Selective Calling) käyttäen.

MF/HF radio

on lähetinvastaanotin -järjestelmä, joka sallii käyttäjän lähettää tai vastaanottaa tietoja meri MF (Medium Frequency) ja HF (High Frequency) -taajuusalueilla.

MF/HF RT radio

on lähetinvastaanotin -järjestelmä, joka sallii käyttäjän lähettää tai vastaanottaa tietoja meri MF (Medium Frequency) ja HF (High Frequency) -taajuusalueilla vain puheella.


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL