SanastoGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8
  ALL

SSB

Single-sideband modulation (SSB) on radioliikenteen modulointimenetelmä, jossa viesti välitetään poistamalla amplitudimodulaation tuloksesta kantoaalto ja toinen sivunauha. Kysymyksessä on siis yhden sivunauhan lähete ja sillä säästetään sähköä ja taajuskaistaa.

Tx

radio lähetin

UTC

Coordinated Universal Time - koordinoitu yhteisaika. Tarkka atomiaikastandardi. aikavyöhykkeet esitetään positiivisina tai negatiivisina utc ajasta. paikallisaika on UTC + aikavyöhyke + kesäaika.

VHF

Very High Frequency - taajuusalue välillä 156 MHz ja 174 MHz, joka sisältää 57 VHF -kanavaa.

VHF CH

VHF kanava - VHF taajuusalue sisältää 57 kanavaa väleillä 1-28 ja 60-88.

VHF DSC radio

VHF DSC radio: on lähetinvastaanotin järjestelmä, joka mahdollistaa viestien lähetyksen ja vastaanoton vain DSCtä käyttäen.

VHF radio

on lähetinvastaanotin järjestelmä, joka mahdollistaa viestien lähetyksen ja vastaanoton.

VHF RT radio

on lähetinvastaanotin järjestelmä, joka mahdollistaa viestien lähetyksen ja vastaanoton vain puheella.

WWNWS

World Wide Navigation Warning Service - Merenkulkuvaroitusjärjestelmä. Se on koordinoitu koko maailman kattava järjestelmä merialueille A1 ja A2.


Page: (Previous)   1  ...  3  4  5  6  7  8
  ALL