SanastoGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL

MMSI

Maritime Mobile Service Identity - MMSI (Kansainvälinen Meriradionumero)
on yksilöllinen 9 -merkkinen numero, joka toimii kuten puhelinnumero. Meriradionumero sallii radiota käyttävän tehdä automatisoidun puhelun käyttäen VHF DSC radiota. Meriradionumero myös välittyy automaattisesti DSC -radiokutsun yhteydessä kertoen vastaanottajalle lähettäjän identiteetin. Aluksen rekisteröintivaltion kansallinen viranomainen myöntää meriradionumeron ja sillä voidaan hakea tietoa tietokannoista aluksesta ja sen omistajista.

MRCC

Meripelastuskeskus (engl. Maritime Rescue and Coordination Centre) - Kaikki SAR -toiminnot organisoidaan meripelastuskeskuksista tietyillä merialueilla, jotka tavallisesti rajaavat niiden rannikkoalueita.

MRSC

Meripelastusalikeskus (engl. Maritime Rescue and Coordination Subcentre) - Kaikki SAR -toiminnot organisoidaan meripelastuskeskuksista tietyillä merialueilla, jotka tavallisesti rajaavat niiden rannikkoalueita.

MSI

Merenkulun tiedotteet (engl. Maritime Safety Information) - merenkulku- ja säävaroituksia, sääennusteita ja muita kiireellisiä turvallisuusviestejä, joita laivoille lähetetään.

MUF

Maksimikäyttötaajuus (engl. Maximum Usable Frequency) on taajuus, jolla radiolähetykset alkavat pettää. Se lasketaan kaavalla MUF=f0/cos alpha,
jossa:
h= kerroksen korkeus
f0= kerroksen tiheys
alpha = arc tg ((d/2)/h)

NAVAREA

NAVigational AREA - WWNWS mukaan maailman meret on jaettu 16 maantieteelliseen alueeseen, joita kutsutaan nimellä 'NAVAREA'. NAVAREAt on numeroitu roomalaisin numeroin ja jaettu NAVTEX CRS -asemien kesken, joilla on tunniste kirjainväliltä A-Z.

NAVTEX

NAVigational TELex on järjestelmä merenkulkutiedotteiden (MSI) lähetykseen merialueilla A1 ja A2.

NBDP

Narrow Band Direct Printing - kapeakaistainen suoratulostus

NCS

NCS (engl.Network Co-ordination Station). Täma on INMARSAT -merialueen maasema, joka vastaa sujuvasta satelliittikommunikoinnista. Tämä asema ohjaa järjestelmän käyttäjät oikeille kanaville.

NM

Nautical Mile - Merimaili on pituusmitta. Se vastaa suunnilleen latitudiminuuttia meridiaanilla. Kansainvälisen standardin mukainen määritelmä on: 1 NM = 1,852 m tarkalleen.


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL