SanastoGlossary

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL

DSC

Digitaalinen selektiivikutsu (engl. Digital Selective Calling). DSC -kutsujen lähettäminen ja vastaanottaminen on yksi VHF -radion pääominaisuuksista, joka on mahdollista VHF DSC -laitteella. DSC -kutsuja käytetään vastaanottajan "herättämiseen" puheliikenteen käymiseen.

DTE

engl. DTE - Data Terminal Equipment: on päätelaite, joka muuttaa käyttäjän syöttämät tiedot signaaliksi tai muuttaa vastaanotetun signaalin takaisin lukukelpoiseksi tiedoksi.

Duplex

Duplex -kanavia käytetään tavallisesti viestintään alusten ja maa-asemien välillä (CRS) sekä satamaoperaatioissa ja alusten liikuttelussa. Duplex -kanavia käytettäessä ainoastaan maa-asema kuulee meidän lähetyksemme. Kaikki samalla kanavalla olevat laivat kuitenkin kuulevat maa-aseman lähetyksen.

EGC

Ryhmäviesti (engl. EGC - Enhanced Group Call) välitetään Inmarsat C järjestelmän kautta. Viestit, joita tätä kautta välitetään ovat joko FleetNet tai SafetyNet -viestejä. SafetyNet -viestejä käytetään MSI -tietojen välitykseen NAVTEX -asemien kuuluvuusalueen ulkopuolella Inmarsat satelliittien peittoalueella.

EPIRB

Radiomajakka (engl. Emergency Position Indicating Radio Beacon), jota käytetään ilmoittamaan vakavassa ja välittömässä hädässä olevan aluksen tai henkilön identiteetti ja sijainti SAR -viranomaisille.

FEC

Engl. Forward Error Correction. Telex -tyyppi, jota käytetään pääasiassa ensisijaisten viestien (hätä, pika, ja turvallisuus) lähetykseen yhdestä lähettimestä usealle vastaanottajalle.

FleetNET

FleetNet -viestit ovat tietylle MES -ryhmälle, kuten kaikki saman yhtiön laivat tai saman lippuvaltion laivat, osoitettuja Inmarsat C EGC -järjestelmällä välitettyjä viestejä.

GMDSS

Merenkulun maailmanlaajuinen hätä- ja turvallisuusjärjestelmä (engl. Global Maritime Distress and Safety System). GMDSS -järjestelmä on tärkeä osa IMO:n (International Maritime Organisation) SOLAS (Safety Of Life At Sea) -konventiota. Se on kansainvälisesti sovittu kokoelma turvallisuusmenettelytapoja, laitetyyppejä ja viestintäprotokollia, joita käytetään turvallisuuden parantamiseen ja hädässä olevien laivojen pelastamisen helpottamiseen.

GPS

Satelliittipaikannusjärjestelmä (engl. Global Positioning System) - GPS hyödyntää 24 maata kiertävää satelliittia, jotka lähettävät tarkkoja mikroaaltosignaaleja. Järjestelmä mahdollistaa GPS -vastaanottimen määrittää paikkansa, nopeutensa, liikkumissuuntansa ja kellonajan. GPS vastaanottimia on laivoilla osana navigointilaitteistoa ja myös joissain EPIRB -malleissa. Vastaanottimet on yleensä kytketty DSC -radiolaitteistoon, esim. VHF -radioon.

GT

Nettotonni (engl. Gross Tonnage) - Laivan koko laskettuna laivan kaikkien suljettujen tilavuudesta.Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL