BegrippenlijstBegrippenlijst

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL

ALRS

Admirality List of Radio Signals Volume 1 t/m 6 zijn boekwerken uitgegeven door The United Kingdom Hydrographic Office. Deze boekwerken bevaten een hoop up to date informatie betreffende alle aspecten van de maritieme radio communicatie.

ALRS Volume 5

Admirality List of Radio Signals Volume 5 is een boekwerk uitgegeven door The United Kingdom Hydrographic Office. Het boekwerk bevat een hoop up to date informatie en geeft een hoop informatie met betrekking tot het GMDSS zoals:
 • Wereldwijde benodigdheden betreffende radiocommunicatie ten behoeve van Nood- spoed- en veiligheidsverkeer en search and rescue,
 • Het enige boekwerk met een op GMDSS betrekking hebbende uittreksel van de SOLAS gepubliseerd in het Engles,
 • Kleuren kaarten waarin wereldwijd staat aangegeven de grenzen van operationele DSC stations,
 • Belangrijke informatiebron voor studenten en bevarenden betreffende het GMDSS,
 • Kan eenvoudig wekelijks worden geupdate met behulp van de Admirality Notices for Mariners,
 • Wordt Jaarlijks herzien en opnieuw uitgebracht.

AOR-E

AOR-E is Atlantic Ocean Region East. Dit is een van de vier Inmarsat satelliet dekkingsgebieden.

AOR-W

AOR-W is Atlantic Ocean Region West. Dit is een van de vier Inmarsat satelliet dekkingsgebieden.

ARQ

Automatic Request for Repetition, dit is een telex mode dat hoofdzakelijk wordt gebruikt om routine berichten te versturen van een zender naar een ontvanger.

CER

CER (Character Error Rate/Ratio) : De CER, is een indicatie betreffende de ontvangst van een radio signaal. Deze CER wordt bij sommige NAVTEX ontvangers ook wel toegevoegd aan een NAVTEX bericht. Dit staat in dat geval voor de ZCZC indicator.


CES

CES betekent Coast Earth Station, dit is een grondstation dat werkt binnen het Inmarsat Netwerk en daarbij als taak heeft de verbinding tot stand brengen tussen de mobiele gebruikers van het Inmarsat systeem en alle andere mogelijke gebruikers zoals bijvoorbeeld een telefoon netwerk aan de wal.Deze stations worden ook wel LES benoemd, dit betekent Land Earth Stations.

CG

Coast Guard = Kust Wacht - De Kust Wacht is een nationale organisatie die verantwoordelijk is binnen zijn gebied voor verschillende taken op zee. Er moet echter wel worden opgemerkt dat het takenpakket van een kustwacht per land kan verschillen. In de meeste landen zoals in Nederland valt de Search and Rescue binnen dit takenpakket.

COSPAS

Satelliet systeem dat wordt gebruikt voor alarmering door middel van een EPIRB

CRS

Coast Radio Station - Kust Station.
Dit zijn maritieme radio walstations die:
 • de maritieme noodfrequenties bewaken,
 • in sommige gevallen Openbaarverkeer kunnen aanbieden (telefoon en telex verkeer)
 • dienst kunnen doen als MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre), MRSC (Sub-centre)
 • Radio medisch advies/assistentie kunnen verlenen,
 • in sommige gevallen dienst doen als NAVTEX kuststation.
In Nederland voert de Kustwacht alle bovengenoemde taken uit behalve het aanbieden van openbaarverkeer.


Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  (Next)
  ALL