IMO

Kansainvälinen merenkulkujärjestö (engl. International Maritime Organisation) - IMO on noin 60 lakiasiakirjakokoelman takana, jotka ohjaavat sen jäsenvaltioiden säännösten kehitystä merenkulun turvallisuuden parantamiseksi, merenkulkuvaltioiden kaupankäynnin helpottamiseksi ja meriympäristön turvaamiseksi. Tunnetuin näistä kokoelmista on kansainvälinen konventio SOLAS (Safety of Life at Sea).

» Sanasto