GT

Gross Register Tonnage - Deze maateenheid is een aanduiding van het totale inwendige volume van een schip uitgezonderd een aantal niet productieve ruimten zoals bijvoorbeeld bemannings verblijven.1 GRT is gelijk aan een volume van 100 kubieke voet (2.83 m³).

» Begrippenlijst