CRS

Coast Radio Station - Kust Station.
Dit zijn maritieme radio walstations die:
  • de maritieme noodfrequenties bewaken,
  • in sommige gevallen Openbaarverkeer kunnen aanbieden (telefoon en telex verkeer)
  • dienst kunnen doen als MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre), MRSC (Sub-centre)
  • Radio medisch advies/assistentie kunnen verlenen,
  • in sommige gevallen dienst doen als NAVTEX kuststation.
In Nederland voert de Kustwacht alle bovengenoemde taken uit behalve het aanbieden van openbaarverkeer.

» Begrippenlijst