ALRS Volume 5

Admirality List of Radio Signals Volume 5 is een boekwerk uitgegeven door The United Kingdom Hydrographic Office. Het boekwerk bevat een hoop up to date informatie en geeft een hoop informatie met betrekking tot het GMDSS zoals:
  • Wereldwijde benodigdheden betreffende radiocommunicatie ten behoeve van Nood- spoed- en veiligheidsverkeer en search and rescue,
  • Het enige boekwerk met een op GMDSS betrekking hebbende uittreksel van de SOLAS gepubliseerd in het Engles,
  • Kleuren kaarten waarin wereldwijd staat aangegeven de grenzen van operationele DSC stations,
  • Belangrijke informatiebron voor studenten en bevarenden betreffende het GMDSS,
  • Kan eenvoudig wekelijks worden geupdate met behulp van de Admirality Notices for Mariners,
  • Wordt Jaarlijks herzien en opnieuw uitgebracht.

» Begrippenlijst