Ασύρματος VHF

Είναι ένα σύστημα εκπομπής και λήψης που επιτρέπει σε όλους τους χειριστές να στείλουν ή να λάβουν πληροφορίες στο εύρος VHF (Πολύ Υψηλή Συχνότητα).

» Λεξικó