SRC

Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu (Short Range Certificate). Osoba odpowiedzialna za obsługę urządzeń GMDSS w obszarze A1 powinna, zgodnie z wymaganiami Konwencji SOLAS, posiadać Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu. Świadectwo to jest potwierdzeniem posiadania wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie obsługi następujących urządzeń:
  • Radiotelefonu VHF z przystawką DSC,
  • Odbiornika NAVTEX,
  • Radiopławy EPIRB,
  • Transpondera SART.

» Słownik pojęć