LT

Czas Lokalny (Local Time) - czas obowiązujący w danym kraju, lub jego regionie.

» Słownik pojęć