MSI

System Morskich Informacji Bezpieczeństwa (Maritime Safety Information) - zapewnia rozgłaszanie ostrzeżeń nawigacyjnych, ostrzeżeń meteorologicznych, informacji SAR oraz innych wiadomości dotyczących bezpieczeństwa żeglugi.

» Słownik pojęć