RT

Radiotelefon - urządzenie radiowe wykorzystujące:
  • nadajnik (Tx) do wysłania fali radiowej o określonej częstotliwości,
  • odbiornik (Rx) do odbierania fali radiowej o określonej częstotliwości. Radiotelefon VHF wykorzystywany w łączności morskiej pracuje na częstotliwościach z przedziału 156 MHz do 174 MHz (morskie pasmo V).

» Słownik pojęć