MUF

Maksimum Kullanılabilir Frekans, telsiz haberleşmelerinin yapılamamaya başladığı frekanstır. Şu formül ile hesaplanır: MUF=f0/cos alfa , burada
h= katman yüksekliği
f0= katman yoğunluğu
alfa = arc tg ((d/2)/h)

» Sözlük