SCC

Uydu Kontrol Merkezi. Şebeke içindeki tüm uyduların düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eden merkezdir.

» Sözlük