Simpleks

Simpleks, hem verici hem de alıcının tek bir (veya aynı) frekans üzerinde çalıştığı bir haberleşme metodudur. Simpleks kanallarda eş zamanlı olarak alma ve gönderme yapma imkanı yoktur. Simpleks kanallar esas olarak Tehlike, Acil Durum, Emniyet ve Rutin Çağrılar ile iskele, pilotlama, liman ve gemiler arasındaki haberleşmelerde kullanılır.

» Sözlük