SOLAS

Denizde Can Güvenliği- Bu Uluslararası Sözleşme, ticaret gemilerinin emniyetini koruyan en önemli anlaşmadır. Bütün gemileri SOLAS'a tabi olan ve SOLAS'a tabi olmayan gemiler şeklinde iki kategoriye ayırır. SOLAS'a tabi gemiler GMDSS uydu ve telsiz cihazı bulundurma şartlarını taşımak zorundandır. 300 GT ve üzerindeki tüm yük gemileri ile bazı istisnalar dışında tüm yolcu gemileri SOLAS'a tabidir. SOLAS'a tabi gemiler ile ilgili detaylı bilgiler ALRS Volume 5'de bulunabilir. SOLAS'a tabi olmayan gemilerin GMDSS telsiz cihazı bulundurma şartlarını taşıma zorunluğu yoktur, ancak denizde emniyet konusunun önemi her geçen gün arttığından ileride bu şartlara uyma gereği duyulabilir. Bazı ülkeler GMDSS telsiz cihazı bulundurma şartlarını, kendi bayrakları altındaki SOLAS'a tabi olmayan gemiler için çıkardıkları milli deniz hukuku düzenlemelerine uyarlamıştır.

» Sözlük