SSB

Tek Yan Band Modülasyonu (SSB), genlik modülasyonunun elektrik gücünü ve band genişliğini daha etkin olarak kullanan şeklidir. Sesin (bilginin) bir radyo sinyali içine sıkıştırılması modülasyon olarak adlandırılır. Radyo dalgasının modüle edilmesi, bir alıcı tarafından alınıp kullanılabilmesi için dalganın içine bilgi eklenmesidir. Sesin veya başka bilgilerin bir radyo dalgası üzerine bindirilmesi ve bu radyo dalgasının gönderilmesi için çok etkin bir yöntemdir.

» Sözlük