ALRS Bölüm 5

İngiltere Hidrografi Dairesi tarafından yayınlanan Deniz Kuvvetleri Telsiz Haberleşme Listesinin (Admirality List of Radio Signals) 5. Bölümüdür. GMDSS hakkında iyi hazırlanmış pek çok güncel bilgiyi içerir:
  • Tehlike, arama ve kurtarma için uluslararası haberleşme gerekleri,
  • İngilizce basılmış olan SOLAS uyumlu yegane kılavuz,
  • Uluslararası DSC çalışma alanlarını gösteren renkli diyagramlar,
  • GMDSS öğrencileri için gerekli bilgiler,
  • Haftalık yayınlanan denizcilere ilanlarla kolay güncelleme,
  • Yıllık güncelleme.

» Sözlük