MUF


Wartość częstotliwości, powyżej której łączność radiowa może zanikać.

» Słownik pojęć