ARQ

Tryb pracy radioteleksu do wysyłania informacji od nadawcy do jednego odbiorcy

» Słownik pojęć