POR

Jeden z czterech obszarów pracy sytemu Inmarsat (Pacific Ocean Region)

» Słownik pojęć