IOR

Jeden z czterech obszarów pracy sytemu Inmarsat (Indian Ocean Region)

» Słownik pojęć