SCC

Satellite Control Centre - ośrodek kontrolujący działanie satelitów i całą sieć Inmarsat.

» Słownik pojęć