NOC

Centrum operacyjne systemu monitoruje działanie łączności w całej sieci.

» Słownik pojęć