HRU

Zwalniak hydrostatyczny (Hydrostatic Release Unit) - urządzenie, którego zadaniem jest automatyczne zwolnienie np. radiopławy, tratwy ratunkowej, w momencie, gdy znajdzie się on na głębokości 1.5-4 m.

» Słownik pojęć